Doneren

Doneer en draag bij

Als een niet-gouvernementele organisatie (NGO) zijn we afhankelijk van uw vrijgevigheid om de programma's die we aanbieden te kunnen realiseren.

Als u een maandelijkse gift wilt geven, overweeg dan om een kind uit ons kinderhuis te sponsoren of een leerling van onze school:

Noah's Ark is in Nederland geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en uw giften komen dus in aanmerking voor belastingaftrek.

Doel
Bedrag

Maakt u uw gift liever zelf over?

IBAN: NL84 RABO 0362 4140 17
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht
o.v.v. uw specifieke doel / algemene gift

Meer bankgegevens