Sponsorprogramma

Kinderen Door een kind uit het Kinderhuis te sponsoren raakt u één-op-één betrokken bij ons werk: u sponsort niet Noah's Ark, maar een kind. Een paar keer per jaar krijgt u een foto van uw sponsorkind en een update over hoe het met hem of haar gaat, soms met een tekening of brief van uw sponsorkind. Kinderen ontvangen regelmatig een kaartje, brief of zelfs een pakketje van hun sponsor. Ze zijn dan apetrots en erg dankbaar dat 'hun' sponsor aan hen denkt.

Mary U kunt een kind mede sponsoren voor €22,50 per maand. Elk kind heeft zes sponsoren nodig zodat Noah's Ark de kosten voor voedsel, medische zorg, onderwijs en alle overige kosten zoals salaris voor het personeel en onderhoud aan de gebouwen kan dekken. Bestuursleden van Noah's Ark, zendelingen, vrijwilligers en ook Piet en Pita ontvangen geen salaris; uw sponsorgeld wordt gebruikt waar het voor bedoeld is: het veilig laten opgroeien van onze kinderen.

Kinderen zonder sponsor

Onderstaand vindt u enkele kinderen die nog geen sponsor hebben. Wilt u één van deze kinderen sponsoren, klik dan op de rode of blauwe stikker. U kunt u dan direct een formulier invullen om u als sponsor op te geven. Namens de kinderen bedankt!

Wegens privacyoverwegingen hebben wij besloten om standaard niet meer alle kinderen op onze website te plaatsen. Zeker voor onze oudere kinderen, waarvan sommigen al volwassen zijn, is dit bezwaarlijk. Als u een kind sponsort en hem of haar niet meer terug vind op onze website, dan betekend dat zeker niet dat hij of zij niet meer bij Noah’s Ark woont.