Basisschool

Na de kleuterschool gaat het onderwijs door op de basisschool. Leerlingen beginnen met 6 jaar in klas P1 (groep 3) en gaan door tot klas P7 (groep 8) waar ze eindexamen doen. Een schooldag begint om 8 uur 's ochtends waarna lessen van 40 minuten volgen. Het vakkenpakket bestaat uit onder meer maatschappijleer, Engels, godsdienst, muziek en drama, aardkrijskunde rekenen en bewegingsonderwijs. Ook zijn er iedere week extra activiteiten zoals sport en spel, een debat of een quiz.

Iedere leerling krijgt een warme lunch, voor veel kinderen uit de dorpen de enige fatsoenlijke maaltijd van die dag. Na de maaltijd poetsen alle leerlingen hun tanden voor een gezond gebit. De school heeft een bibliotheek met zo'n 1000 boeken en een goed uitgerust computerlokaal. De leraren halen het beste uit ieder kind en brengen hen waardevolle kennis en vaardigheden voor de toekomst bij.

De Basisschool
In de rij voor de lunch
In het klaslokaal