Toetsen en Examens 15 oktober 2015

In Nederland hebben leerlingen vaak het hele jaar door toetsen, proefwerken of SO's, maar in Uganda zijn er één of twee toets- en examenweken per trimester. Deze week zijn de basisscholen begonnen met de 'mid-term exams', proefwerken om te kijken hoe ze er in het midden van dit trimester voor staan.

De vierde klas van de middelbare school (S4) doet zijn eindexamen. Na het halen van dit examen beschikken de leerlingen over een "Ordinary Level Certificate" waarmee ze verder kunnen naar de hogere klassen op de middelbare school of andere trainingen en cursussen kunnen volgen.

Bid met ons mee dat de leerlingen zich van hun beste kant laten zien en dat de uitslagen van de examens zorgvuldig zullen zijn.