New Horizon Scholen

Gelijke kansen op kwaliteitsonderwijs

Onze school werd in 2006 gesticht om een plaats te bieden waar niet alleen onze kinderen een opleiding zouden kunnen volgen, maar ook de kinderen uit de omliggende dorpen. Wij zijn er van overtuigd dat we door het bieden van kwaliteitsonderwijs de cyclus van armoede kunnen doorbreken en dat we de kinderen van vandaag kunnen toerusten met de vaardigheden en de kennis die zij nodig hebben voor een betere en hoopvolle toekomst. Iedere stap op school bereid hen voor om het leven als een jongvolwassene met positieve energie te kunnen beginnen. Sinds 2006 is de school gegroeid van een kleuterschool naar een basisschool en naar een middelbare school voor beroepsonderwijs. Ieder jaar bezoeken meer dan 350 jongens en meisjes van 3 t/m 18 jaar oud onze school.

Ongeveer 65% van de leerlingen die onze school bezoeken komen uit een aantal van de armste en meest behoeftige gezinnen uit de omliggende dorpen. Wij onderwijzen kinderen, ongeacht hun gezinssituatie, geslacht, leeftijd of godsdienst. Door middel van ons sponsorprogramma ontvangen ook honderden kinderen uit de gemeenschap kwaliteitsonderwijs.

Kleuterschool

Kleuterschool Leren door te spelen

Op onze kleuterschool is het niet verboden om te spelen, het wordt juist aangemoedigd. We zijn er van overtuigd dat spelen de creativiteit bevordert en dat leren meer is dan alleen maar woorden en cijfers overschrijven van het bord. Onze klassen zijn gevuld met speelgoed, posters, puzzels en leergierige kinderen.

Basisschool

Basisschool De basis leggen

Op onze basisschool richten we ons op de hele ontwikkeling van het kind: dat omvat zowel de cognitieve, creatieve, lichamelijke, emotionele en geestelijke groei. Onze bibliotheek staat vol met boeken en we organiseren ook buitenschoolse activiteiten zoals sport, debat, quiz en excursies.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet- en breoepsonderwijs Training voor het leven

Onze combinatie van theoretisch onderwijs en het trainen van beroepsvaardigheden is uniek in Uganda. Leerlingen volgen een standaard opleiding van zes jaar en halen gelijktijdig hun vakdiploma voor beroepen zoals timmerman, metselaar of elektromonteur.

Sponsor een opleiding

Sponsor an Education Doorbreek de armoede

Help ons om de cyclus van armoede te doorbreken door de opleiding van een kind uit de armste families van de omliggende dorpen te sponsoren. U wordt op de hoogte gehouden van hun voortgang en wij sturen u ieder jaar hun rapport op.