Basisschool

Een goede basis leggen voor de toekomst

Na de kleuterschool wordt het onderwijs vervolgd aan de New Horizon basisschool, te beginnen bij P1 (groep 3) wanneer de kinderen 6 jaar worden. De basisschool loopt tot P7 (groep 8), waarna de kinderen hun door de overheid opgelegde eindexamens maken. Een derde van de kinderen die naar de basisschool gaat, komt uit het Kinderhuis en twee derde van de leerlingen komt uit de omliggende dorpen.

Een schooldag begint om 8 uur en de lessen duren elk 40 minuten. De vakken bestaan uit maatschappijleer, Engelse taal, godsdienst, muziek en drama, wereldoriƫntatie, rekenen en lichamelijke opvoeding. Buitenschoolse activiteiten zoals sport, debat, of een quiz worden ook georganiseerd als een onderdeel van het basisschool programma. Bovendien wordt er een warme lunch klaargemaakt, die voor sommige kinderen uit het dorp de enige fatsoenlijke maaltijd is op een dag. De basisschool heeft haar eigen bibliotheek, met meer dan 200 boeken en een computerlokaal. Het onderwijsteam werkt samen om het beste uit ieder kind te halen en hen de benodigde kennis en vaardigheden voor hun toekomst te leren.