Voortgezet- en beroepsonderwijs

Een combinatie van theorie en échte praktijk

Wij zijn er van overtuigd dat onderwijs niet alleen gericht moet zijn op de theorie. Uganda heeft een overvloed aan mensen met getuigschriften en diploma’s op allerlei vakgebieden, maar met weinig praktische ervaring. Dat is de reden waarom ons Middelbaar Beroepsonderwijs het theoretisch onderwijs verbindt met praktijkgerichte ervaring in praktische beroepen zoals timmerman, metselaar, loodgieter, elektromonteur, kleermaker en kapster. Studenten verlaten onze school met zowel getuigschriften van de middelbare school (op verschillend niveau) als getuigschriften van hun praktische vaardigheden. Met deze samenstelling hopen we dat onze studenten een voorsprong hebben op de arbeidsmarkt, zodat ze werk kunnen creëren en genereren in plaats van dat ze werk moeten zoeken.